Gmina Miasto Oświęcim

W dniu 23 września 2020 r. Inwestor: Gmina Miasto Oświęcim złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.119.2020.APJ, dotyczące: budowy sieci kanalizacji deszczowej. Adres zamierzenia budowlanego: 894/2, 894/1 , położone w Oświęcimiu ul. Polowieckiej; jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0005 Monowice.

W dniu 9 października  2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Miasto Oświęcim  z dnia 23 września 2020 r., dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej. Adres zamierzenia budowlanego: 894/2, 894/1 , położone w Oświęcimiu ul. Polowieckiej; jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0005 Monowice.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe