Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.

Anna Drabek 2020-09-17 drukuj

W załaczeniu umieszczono uchwałę Skadu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/422/20/20 z dnia 16 września 2020 r.  sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe