PSG Sp. z o.o.

Krzysztof Ługowski 2020-10-08

W dniu 16.09.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tytejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.54.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Nowa Wieś, ul. Bielańska na działkach nr 498/4, 498/6.

W dniu 08.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.09.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.54.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Nowa Wieś, ul. Bielańska na działkach nr 498/4, 498/6.