PSG Sp. z o.o.

Krzysztof Ługowski 2020-10-08

W dniu 16.09.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architekoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.53.2020.K dotyczące rozbudowy sieci śr./c. dn. 110 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, ul. Żwirki i Wigury na działkach nr 2400/7, 2675/3.

W dniu 08.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.2020 r. Prawo budowlanej. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.09.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.53.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci śr./c. dn. 110 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, ul. Żwirki i Wigury na działkach nr 2400/7, 2675/3.