PSG Sp. z o.o.

W dniu 16.09.2020 r. Inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tytejszego organy administracji archietkoniczo - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.52.2020.k dotyczące rozbudowy sieci śr./c. dn. 90 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, ul. 3 - go Maja na działkach nr 2443/1, 2444/2, 2443/2, 2443/5.

W dniu 08.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.09.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.52.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci śr./c. dn 90 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, ul. 3-go Maja na działkach nr 2443/1, 2444/2, 2443/2, 2443/5.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe