Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Przez rehabilitację do samodzielności"

Jakub Heród 2020-09-15 drukuj

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i 14, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz.1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uznając celowość realizacji  zadania pn. "Przez rehabilitację do samodzielności", zleca organizacji Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk", z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wspomnianego zadania publicznego.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Oferta znajduje się w załączniku. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe