SZP.272.21.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"

Wioletta Suska 2020-10-07 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówiena publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Uwaga:

W związku z dokumentem:

Treść zapytań oraz wyjaśnienia treści SIWZ (1) - zmianie uległ przedmiar robót (boisko) w zakresie Nr: 3.3 i 3.4

Aktualny przedmiar robót został zamieszczony.

W celu pobrania załączników nr 8, 9 i 10 do przedmiotowego postępowania należy:

1. W przeglądrce internetowej wpisać adres ftp://91.222.24.234:21212

2. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie, należy wpisać:

login: szp

hasło: Zamowi3nia@

3. Wybrać folder z onaczeniem rok2020

4. Wybrać folder z oznaczenie szp_272_21_2020

5. Można pobrać, zapisać na komputerze lokalnym załączniki dotyczące postępowania

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe