EO/EE/006/2020 - "ZAKUP ENERGII ELEKRTYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Pełnomocnikiem Zamawiających upoważnionym do przeprowadzenia niniejszego postępowania jest: Energia Optimum Sp. z o.o.

Adres strony internetowej Penomocnika Zamawiającego, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt