Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 11.09.2020r., inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działający poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Oczkowską, złożył do tut. ogranu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu:WAB.6743.1.112.2020.APJ, dot. rozbudowy sieci gazowejpe Dz 63 wraz z 3 przyłączami gazu Pe Dz 25 do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Zator. Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 131, 132, 133, 134, 135, 39/11  położonych w Zatorze, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator, obręb 0003.

W dniu 16 listopada 2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenieo symbolu:WAB.6743.1.112.2020.APJ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (uzupełniony 13 listopada 2020 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 14 wrzesnia 2020 r. znak WAB.6743.1.112.2020.APJ), dotyczącego rozbudowy sieci gazowejpe Dz 63 wraz z 3 przyłączami gazu Pe Dz 25 do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Zator. Adres zamierzenia budowlanego: działki o nr ew. 131, 132, 133, 134, 135, 39/11  położonych w Zatorze, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator, obręb 0003.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe