SZP.272.20.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej”.

Łukasz Galski 2020-10-07 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

W celu pobrania załączników nr 7, 8, 9 do przedmiotowego postępowania należy:
1. W przeglądarce internetowej wpisać adres ftp://91.222.24.234:21212
2. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie, należy wpisać:
login: szp
hasło: Zamowi3nia@
3. Wybrać folder z oznaczeniem rok2020
4. Wybrać folder z oznaczeniem szp_272_20_2020
5. Można pobrać, zapisać na komputerze lokalnym załączniki dotyczące postępowania.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe