DPS Bobrek: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2020-09-14 drukuj

W dniu 14 września 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku",w ramach grantu "Bezpieczny DPS w Bobrku" w projekcie "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom", finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dokonano wyboru najkorzystniejsz ej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

W dniu 09.09.2020 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dot. treści zapytania ofertowego. Szczegóły w załączniku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że miejsce i termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku",w ramach grantu "Bezpieczny DPS w Bobrku" w projekcie "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom", finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe