Uchwała Nr 160/429/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim na lata 2020 – 2023 z perspektywą 2024 – 2027”.

Olga Orlikowska 2020-09-01

Uchwała Nr 160/429/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim na lata 2020 – 2023 z perspektywą 2024 – 2027”.