Uchwała Nr 152/421/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, sprzętu technodydaktycznego zakupionego w związku z realizacją projektu edukacyjnego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Olga Orlikowska 2020-09-01 drukuj

Uchwała Nr 152/421/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, sprzętu technodydaktycznego zakupionego w związku z realizacją projektu edukacyjnego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe