Uchwała Nr 149/418/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury – za I półrocze 2020 r., wg stanu na 30.06.2020 r.

Olga Orlikowska 2020-09-01 drukuj

Uchwała Nr 149/418/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury – za I półrocze 2020 r., wg stanu na 30.06.2020 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe