Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"

Ewa Zemła 2020-10-29

Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia  24 sierpnia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski".