Uchwała Nr 148/417/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 148-1/417/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 148/417/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.

Olga Orlikowska 2020-08-25

Uchwała Nr 148/417/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 148-1/417/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 148/417/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020.