PSG Sp. z o.o.

Krzysztof Ługowski 2020-09-11

W dniu 20.08.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.49.20120.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr./pr. i budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Nowa Wieś przy ul. Granicznej na działkach o numerach: 1405, 650/11, 650/10, 650/9, 650/5.

W dniu 11.09.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.2020 r. Prawo budowlanej. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20.08.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.49.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr. / pr. i budowę przyłącza gazu do budynku mieszklnego jednorodzinnego w m. Nowa Wieś przy ul. Granicznej na działkach o numerach: 1405, 650/11, 650/10, 650/9, 650/5.