Informacja o wyborze oferty

Renata Fijałkowska 2020-08-20

KOREKTA - INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

którego przedmiotem jest zakup urządzeń wielofunkcyjnych

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu