Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 10.08.2020r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.82.2020.APJ dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/pr i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Osieku przy ul. Starowiślnej w Osieku, dz. 1788/14, 1788/9, 1788/15 jednostka ewidencyjna 121305_2 Osieki, Obręb Nr 0001 Osiek.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 22 maja 2020 r., dotyczącego rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/pr i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Osieku przy ul. Starowiślnej w Osieku, dz. 1788/14, 1788/9, 1788/15 jednostka ewidencyjna 121305_2 Osieki, Obręb Nr 0001 Osiek.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe