PSG Sp. z o.o.

W dniu 04.08.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.45.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr.c. dn. 90, dn. 63 wraz z budową przyłączy gazu śr./c. dn. 25 do budynków mieszkalnych w m. Nowa Wieś, ul. Graniczna, na działkach nr 714/20, 714/21, 714/10, 714/22, 714/23, 713/4, 714/2.

 

W dniu 27.08.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlanej. Tutejszy organ admininstracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 04.08.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.45.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 90, dn. 60 wraz z budową przyłączy gazu śr./c. dn. 25 do budynków mieszkalnych w m. Nowa Wieś, ul. Graniczna, na działkach nr 714/20, 714/21, 714/10, 714/22, 714/23, 713/4, 714/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe