Majer Sebastian

W dniu 04.082020r. Pan Majer Sebastian  złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (adaptacja "DOM w Santanach (G)).  Adres zamierzenia budowlanego: działki  nr 1109/5 i 1106/7w Gorzowie przy ul. Oświęcimskiej; jednostka ewidencyjna 121303_5 Chełmek-obszar wiejski; Obręb 0002, Gorzów.

W dniu 19 sierpnia  2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 04.08.2020 r.  znak: WAB.6743.1.78.2020 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (adaptacja projektu powtarzalnego „Dom w Santanach G”); lokalizacja inwestycji: 32-660 Gorzów, ul. Oświęcimska; jednostka ewidencyjna: 121303_5 Chełmek-obszar wiejski, obręb 0002, Gorzów

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe