Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji i nauki rehabilitacji w ramach opieki wytchnieniowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Przedmiotem zamówienia jest nauka rehabilitacji i rehabilitacja niepełnopsrawnych dzieci i dorosłych

w miejscu ich zamieszkania.

 

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe