Opinia RIO dot. możliwości wykupu obligacji komunalnych

Anna Drabek 2020-07-17

W załączeniu umieszczono uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regonalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/420/35/20 z dnia 15 lipiec 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej o możliwości spłaty długu związanego z emisją obligacji komunalnych o wartości 15.000.000 zł.