Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.199m.2020.TL, RKW-2020-4790

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.199m.2020.TL, RKW-2020-4790, o wszczęciu na wniosek Powiatu Oświęcimskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, z dnia 17.04.2020 r., uzupełniony w dniu  29.05.2020 r., postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie””.

Zakres wniosku obejmuje:

– wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji Wyl 1 do urządzenia wodnego – istniejącego rowu, w rejonie drogi powiatowej nr 1900K – ulicy Gorzowskiej w Gorzowie,
na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 789/52 obręb 0002 Gorzów,

– wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej Wyl 2 do urządzenia wodnego – istniejącego rowu, w rejonie drogi – ulicy Polnej w Gorzowie, na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 789/52 obręb 0002 Gorzów,

– korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem Wyl 1 do urządzenia wodnego – istniejącego rowu, wód opadowych
lub roztopowych ujętych w system  kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1900K – ulicy Gorzowskiej oraz ulicy Polnej
w Gorzowie,

– korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem Wyl 2 do urządzenia wodnego – istniejącego rowu, wód opadowych
lub roztopowych ujętych w system  kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1900K – ulicy Gorzowskiej oraz ulicy Polnej
w Gorzowie.

Skan zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe