Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji oraz agenta płatniczego obligacji

Anna Drabek 2020-08-06 drukuj

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert !

Oferty należy składać do dnia 11.08.2020 r.

 

W załączeniu zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji oraz agenta płatniczego obligacji.

 

Informujemy, że oferty można również wysyłać w formie dokumentu z podpisami kwalifikowanymi mailowo na adres fin@powiat.oswiecim.pl.

W tytule prosimy napisać :” Oferta na wybór Agenta emisji oraz Agenta płatniczego obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego”.

 

Informujemy, że pozyskane środki z obligacji będą przeznaczone również na finansowanie planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie z art. 77 pkt 31 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086) zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)- art. 15zoa ust. 1 pkt 2.

Powyższa zmiana zostanie uwzględniona w Uchwale Rady Powiatu. Prawdopodobna kwota przeznaczona na w/w cel wyniesie 2.000.000 zł.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe