XXIII sesja Rady Powiatu

Ewelina Stefańczyk 2020-07-10

Projekty uchwał w sprawach:

  1. sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/197/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. - druk 212,
  2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 - druk 210,
  3. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 211,
  4. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kęty na realizację zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice" - druk 209.

Powyższe dokumenty znajdują się w załączonym linku: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/93432