Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów graficznych wraz z malowaniem wyznaczonych fragmentów ścian w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.

Jakub Heród 2020-07-08 drukuj

Powiat Oświęcimski realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów graficznych wraz z malowaniem wyznaczonych fragmentów ścian w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.
Termin składania ofert: do dnia 13.07.2020 r., do godziny 12:00.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe