SZP.272.18.2020 - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”

Wioletta Suska 2020-08-10 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe