Głosowania imienne podczas XXII sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-07-02

Głosowania imienne w sprawie:

  1. przyjęcia protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2020 r.,
  2. przyjęcia protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 czerwca 2020 r.,
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,

  4. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu,

  5. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2019 rok,

  6. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego,

  7. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare Polska Spółka z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy,

  8. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej 6 i 6a,

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.