Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 29 czerwca 2020 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowana przez Pełnomocnika - Panią Anetę Wójcik  (pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 30 maja 2019  r., znak: PSG-C00/P-3/257/2019), złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.60.2020.APJ, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/pr wraz z budową przyłącza gazudn 25  do budynku mieszkalnego; adres zamierzenia budowlanego: działki o numerach ewidencyjnych: 204/50, 204/87, 2032/2, 178/1, położone w miejscowości Gorzów przy ul. Małowy (jednostka ewidencyjna 121303_5  Chełmek - obszar wiejski; Obręb: Nr 0002, Gorzów).

W dniu 10.07.2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. , 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 29.06.2020 r. (data prezentaty w tutejszym organie), ,  dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci gazowej rozdzielczej śr/pr wraz z budową przyłącza gazudn 25  do budynku mieszkalnego; adres zamierzenia budowlanego: działki o numerach ewidencyjnych: 204/50, 204/87, 2032/2, 178/1, położone w miejscowości Gorzów przy ul. Małowy (jednostka ewidencyjna 121303_5  Chełmek - obszar wiejski; Obręb: Nr 0002, Gorzów).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe