Gmina Chełmek

W dniu 23 czerwca 2020 r. Inwestor: Gmina Chełmek , reprezentowana przez Pełnomocnika - Pana  Lesława Morawiec (pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 7 listopada 2019 r.,  Nr 0052.127.2019), złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.55.2020.APJ, dotyczące: przebudowy sieci en NN i rozbudowy siecien NN do 1 kV oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Bobrku; adres zamierzenia inwestycyjnego: działki o numerach ewidencyjnych: 852/5, 854/8, 1328/9, 1337/7, położone w miejscowości Bobrek przy ul. Lipowa (jednostka ewidencyjna 121303_5  Chełmek - obszar wiejski; Obręb: Nr 0001, Bobrek).

W dniu 28.07.2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Gmina Chełmek , reprezentowana przez Pełnomocnika - Pana  Lesława Morawiec (pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 7 listopada 2019 r.,  Nr 0052.127.2019), z dnia 23 czerwca 2020 r., uzupełnionego w dniu 28 lipca 2020 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r. znak: WAB.6743.1.55.2020.APJ, dotyczącego budowy  przebudowy sieci en NN i rozbudowy siecien NN do 1 kV oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Bobrku; adres zamierzenia inwestycyjnego: działki o numerach ewidencyjnych: 852/5, 854/8, 1328/9, 1337/7, położone w miejscowości Bobrek przy ul. Lipowa (jednostka ewidencyjna 121303_5  Chełmek - obszar wiejski; Obręb: Nr 0001, Bobrek).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe