Interpelacje złożone podczas XXII sesji Rady Powiatu w dniu 24.06.2020 r.

Anna Sporysz 2020-07-08

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w sprawie sytuacji związanej z wykaszaniem poboczy przy drogach powiatowych (zał. 1),(odp. 1).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelacje w sprawie:

  • stopnia wykorzystania pomocy rządowej dla przedsiębiorców w Powiecie Oświęcimskim (zał. 2),(odp. 2),
  • remontu drogi powiatowej ul. Nadwiślańska w Bobrku (zał. 3),(odp.3).

Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelacje w sprawie:

  • wykonania doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych: ul. Bielskiej w rejonie skrzyżowania ul. Nawsie z ul. Handlową w Jawiszowicach, w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych ul. Bielskiej z ul. Przeczną w Jawiszowicach, ul. Wypoczynkowej i Kostka Jagiełły w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 949 w Zasolu (zał. 4),(odp.4),
  • poprawy odwodnienia podchodnikowych (korytek) w ciągu drogi powiatowej ul. Olszyny w Jawiszowicach – pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Mostową a skrzyżowaniem z ul. Witosa (zał. 5),(odp.5).

Radny Władysław Zaliński złożył interpelację w sprawie dotacji kwoty 100.000,00 zł na zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy (zał. 6),(odp.6).