SZP.272.15.2020 - Dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"

Wioletta Suska 2020-08-10 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe