Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetważania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", a także dokumentacji określającej poziom zagadnień związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą

Ewa Zemła 2020-06-19 drukuj

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetważania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", a także dokumentacji określającej poziom zagadnień związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2020-06-19 10:25:37
    Edycja dokumentu
  • 2020-06-19 10:25:14
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe