PSP Sp. z o.o.

Informuję że w dniu 08.06.2020 r. inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 złożył do tutejszego organu adnministracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.45.2020.APJ dotyczące rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/pr i  budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Starowiejskiej w Osieku zlokalizowanej na działkach nr 625/4, 3942/19, 3976/2, 1197/1, jednostka ew. 121305_2 Osiek, obręb ew. Nr 0001 Osiek.

W dniu 16.06.2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. , 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 08.06.2020 r. (data prezentaty w tutejszym organie), ,  dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci gazowej rozdzielczej rozdzielczej śr/pr i  budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Starowiejskiej w Osieku zlokalizowanej na działkach nr 625/4, 3942/19, 3976/2, 1197/1, jednostka ew. 121305_2 Osiek, obręb ew. Nr 0001 Osiek.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe