Gmina Brzeszcze

Iwona Siuta 2020-07-09 drukuj

W dniu 10.06.2020r. Inwestor: Gmina Brzeszcze  złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie  o symbolu: WAB.6743.1.46.2020  dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nosala  (44, 46, 48, 72) w Brzeszczach na działkach o nr ew. 1220/5, 1220/4, 1217/3, 1220/2, 1217/2, 1441/2, 1442/1, 1448, 1451/1, 1215, jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto; obręb ewidencyjny Nr 0001, Brzeszcze.

W dniu 01.072020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, do zgłoszenia Gminy Brzeszcze z dnia 10.06.2020r., dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nosala (44, 46, 48, 72) w Brzeszczach, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1220/5, 1220/4, 1217/3, 1220/2, 1217/2, 1441/2, 1442/1, 1448, 1451/1, 1215, jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze – miasto, Obręb Nr 0001, Brzeszcze.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe