Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 maja 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.53

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 maja 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.53, że decyzją  z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 uchylił w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła ,,Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła ,,Suchy Potok" w Bielsku-Białej i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał powyższą decyzję w mocy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe