XVII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2012-04-12

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XVII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 949 (ul. Łęcka) z drogą powiatową nr 1868K (ul. Kostka Jagiełły i ul. Wypoczynkowa) w m. Zasole";

  2. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu;

  3. zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.


Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.