Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia - Terapia Ręki

Renata Fijałkowska 2020-05-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnego wsparcia z zakresu - Terapia Ręki .

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu