Ułatwienia dla osób głuchoniemych

Od 1 kwietnia 2012 r. osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, proszone są o zgłoszenie tego faktu do punktu „Informacja” znajdującego się na parterze budynku, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się.

W chwili obecnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu stosuje się środki wspierające komunikację z urzędem poprzez:
1.    Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym tutejszego urzędu,
2.    Przesłanie pisma/dokumentu na numer fax. +48 33/844-96-19,
3.    Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl,
4.    Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
5.    Poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 33/844-96-00,
6.    Poprzez strony www: powiat.oswiecim.pl lub bip.powiat.oswiecim.pl

Urząd skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 511 z późn. zm).

Ponadto Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, iż:

1.    Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub nie mogących poruszać się po schodach. Podjazd ten znajduje się przy wejściu głównym do tut. urzędu (od strony ul. Wyspiańskiego),
2.    Zostały wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy głównym wejściu do budynku),
3.    W urzędzie funkcjonuje dźwig osobowy przystosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe