Raport o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019

Ewelina Stefańczyk 2020-05-26

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu podjętych w 2019 roku.

Raport o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019

Debata nad raportem o stanie powiatu oświęcimskiego za rok 2019 będzie miała miejsce na XX sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 maja 2020 r.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, Biuro Rady pok. 112, I piętro) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu oświęcimskiego.

Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu 26 maja 2020 r., to jest w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.