Olaf Ortman

Anna Wutke 2020-05-28 drukuj

W dniu 29.04.2020r. Pan Olaf Ortman złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz osadnikiem na ścieki sanitarne z instalacja przyłączeniową. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr 3525 położona w Polance Wielkiej, jednostka ew. 121307_2, Polanka Wielka, obręb Nr 0001, Polanka Wielka.

Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 29.04.2020 r. dotyczącego budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz osadnikiem na ścieki sanitarne z instalacja przyłączeniową. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr 3525 położona w Polance Wielkiej, jednostka ew. 121307_2, Polanka Wielka, obręb Nr 0001, Polanka Wielka.

Zmiany dokumentu

  • 2020-05-28 14:50:23
    Edycja dokumentu
  • 2020-05-04 10:22:20
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe