Uchwała Nr XVI/187/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.

Tomasz Karcz 2012-04-02 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XVI/187/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.o.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe