Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi

Joanna Sermak 2018-06-08 drukuj

W tym miejscu publikujemy informacje dotyczące sprawozdań z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego. 

"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku" przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 30 maja 2018 r. znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka: Uchwały Rady Powiatu V kadencji /2014-2018/.

 

"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz inymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego w 2016 roku" przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 24 maja 2017 r. znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka: Uchwały Rady Powiatu V kadencji /2014 - 2018 /.

"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku" przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 20 kwietnia 2016 r. znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka: Uchwały Rady Powiatu V kadencji / 2014-2018 /.

„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”  przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 24 marca 2015 r.  znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka: Uchwały Rady Powiatu V kadencji /2014-2018/

za lata poprzednie:

„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”   przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 26 marca 2014 r.  znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka: Uchwały Rady Powiatu IV kadencji /2010-2014/

„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”   przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 17 kwietnia 2013 r.  znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka Uchwały /2013/

„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”   przyjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 28 marca 2012 r.  znajdą Państwo w dziale: Rada Powiatu, zakładka Uchwały /2012/

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe