XVI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2012-03-22

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XVI sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012;

 2. zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;

 3. zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym;

 4. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu;

 5. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach;

 6. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach;

 7. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”;

 8. zmiany uchwały Nr XII/140/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012;

 9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat;

 10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat;

 11. zmiany uchwały Nr II/22/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.