Skrzypczyk Dominika, Skrzypczyk Paweł

Iwona Siuta 2020-03-04 drukuj

W dniu 03.03.2020r. Pani Dominika Skrzypczyk i Pan Paweł Skrzypczyk złożyli do tut. organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z osadnikiem na ścieki sanitarne– lokalizacja na działce nr  1023/309 położonej w Porębie Wielkiej ul. Zalesie (jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim– obszar wiejski; Obręb 0010 Poręba Wielka).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe