Rokita Jolanta

Iwona Siuta 2020-03-04 drukuj

W dniu 26.02.2020r. Pani Jolanta Rokita złożyła do tut. organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr 3740 położona w Piotrowicach, jednostka ew. 121308_2, Przeciszów, obręb Nr 0002, Piotrowice.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe