Uchwała Nr XVII/168/2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020-2023.

Tomasz Karcz 2020-02-26

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XVII/168/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020-2023.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.