Interpelacje i zapytania złożone podczas XVII sesji Rady Powiatu w dniu 19.02.2020 r.

Anna Sporysz 2020-02-28

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w sprawie pozimowych remontów dróg powiatowych, o możliwość w pierwszej kolejności objąć remontami Gminy Oświęcim i Chełmek (zał. 1), (odp. 1).

Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej ul. Mostowej w Bielanach na odcinku z Zasolem Bieleńskim do mostu na rzece Sole (zał. 2), (odp. 2).