Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Magdalena Żak 2020-02-18 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu podaje do publicznej wiadomości informację o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą:

  • rozszerzenia obszarów zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o następujące powiaty: gorlicki, krakowski grodzki, nowosądecki grodzki, nowotarski, oświęcimski, suski i tatrzański,
  • zmiany ilości dzików wolnożyjących przeznaczonych do odstrzału sanitarnego dla poszczególnych obwodów łowieckich,
  • przedłużenia terminu wykonania odstrzału sanitarnego do dnia 30 czerwca 2020 r.

W załączeniu:

  1. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.
  2. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. - zmieniające

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe